-7%
4,500,000  4,200,000 
-11%
3,700,000  3,300,000 
-11%
-13%
4,800,000  4,200,000 
-11%
3,500,000  3,100,000 
-11%
-13%
-10%
-16%
3,500,000  2,950,000 
-4%
-6%
-5%
-4%
-5%
-5%
-6%
4,350,000  4,100,000 
-12%
4,300,000  3,800,000 
-8%
5,200,000  4,800,000 
-7%
4,600,000  4,300,000 
-6%
-9%
4,600,000  4,200,000 
-4%
10,200,000  9,800,000 
-11%
-8%
2,600,000  2,400,000 
-8%
2,600,000  2,400,000 
-8%
2,600,000  2,400,000 
-8%
2,600,000  2,400,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-5%
-4%
-6%
-3%
4,500,000  4,350,000 
-4%
-4%
3,650,000  3,500,000 
-11%
-3%
3,100,000  3,000,000 
-4%
-11%
3,500,000  3,100,000 
-5%
-6%
-13%
4,800,000  4,200,000 
-4%
-5%
-11%
-4%
-11%
3,700,000  3,300,000 
-4%
-4%
-7%
4,500,000  4,200,000 
-9%
3,500,000  3,200,000 
-5%
-4%
4,700,000  4,500,000 
-3%
4,500,000  4,350,000 

Cân điện tử thông dụngXem thêm

-16%
3,500,000  2,950,000 
-8%
2,600,000  2,400,000 
-8%
2,600,000  2,400,000 
-8%
2,600,000  2,400,000 
-8%
2,600,000  2,400,000 

Cân kỹ thuật phân tíchXem thêm

-16%
3,500,000  2,950,000 

Cân bàn, cân sànXem thêm

-7%
4,500,000  4,200,000 
-11%
3,700,000  3,300,000 
-11%
-13%
4,800,000  4,200,000 
-11%
3,500,000  3,100,000 
-11%
-4%
-6%
-5%
-4%
-5%
-5%
-6%
-4%
-4%

Cân đếm số lượngXem thêm

-11%
2,800,000  2,500,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-11%
2,800,000  2,500,000 
-4%
-4%
2,600,000  2,500,000 
-5%
6,500,000  6,200,000 
-4%
-4%
2,600,000  2,500,000 
-5%
6,500,000  6,200,000 
-4%

Cân treo, móc cẩuXem thêm

-13%
-10%
-6%
4,350,000  4,100,000 
-12%
4,300,000  3,800,000 
-8%
5,200,000  4,800,000 
-7%
4,600,000  4,300,000 
-6%
-9%
4,600,000  4,200,000 
-4%
10,200,000  9,800,000 
-11%
-7%
5,800,000  5,400,000 

Cân siêu thị, tính tiềnXem thêm

-7%
2,100,000  1,950,000 
-2%
8,800,000  8,600,000 
-4%
5,000,000  4,800,000 
-3%
1,700,000  1,650,000 
-4%
6,800,000  6,500,000 

Cân tiểu ly bỏ túiXem thêm